Avís legal

0. OBJECTE

El present avís legal regula l'ús i utilització del lloc web www.recoverit.es, de què és titular RECOVERIT SL (en endavant, RECOVERIT).

La navegació pel lloc web de RECOVERIT li atribueix la condició d'USUARI d'ell mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions poden ser modificades sense notificació prèvia per part de RECOVERIT, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir amb atenció el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d'aquest lloc web.

L'usuari a més, s'obliga a fer un ús correcte de la pàgina web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos de l'trànsit i el present Avís Legal, i respondrà davant RECOVERIT o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada està expressament prohibida, i pot RECOVERIT denegar o retirar l'accés i el seu ús en qualsevol moment.

1. IDENTIFICACIÓ

RECOVERIT, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informa que:

 • La seva denominació social és: RECOVERIT MANAGEMENT SL.
 • El seu nom comercial és: RECOVERIT
 • El seu domicili social és a: C / TRINIDAD GRUND 11-29001 MÀLAGA - MÀLAGA (ESPANYA).

2. COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 • Telèfon: 657711267.
 • Correu electrònic: info@recoverit.es.

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i RECOVERIT es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït. No obstant això, RECOVERIT pot condicionar la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web al previ ompliment de l'corresponent formulari.

L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a RECOVERIT i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d'RECOVERIT i a no emprar-los per, entre d'altres:

 • a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia de terrorisme o, en general, contraris a la llei o als l'ordre públic.
 • b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de RECOVERIT o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris a la pàgina web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals RECOVERIT presta els seus serveis.
 • c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris oa àrees restringides dels sistemes informàtics de RECOVERIT o de tercers i, si s'escau, extreure informació.
 • d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de RECOVERIT o de tercers.
 • e) Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 • f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització de l'titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 • g) Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n'hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany a RECOVERIT, sense que puguin entendre cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de RECOVERIT, sense que pugui entendre que l'ús o accés a la mateixa atribueixi a l'usuari cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre RECOVERIT i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de RECOVERIT dels seus continguts o serveis.

RECOVERIT no es responsabilitza l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

3.1 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L'ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut d'aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

RECOVERIT exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 • a) ) La impossibilitat d'accés a la pàgina web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició , als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.
 • b) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 • c) ) L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos de l'trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, ia manera d'exemple, RECOVERIT no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, RECOVERIT declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. RECOVERIT no garanteix ni es responsabilitza de l'funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable de l'resultat obtingut. RECOVERIT no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.

3.2 PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació a RECOVERIT identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

3.3 PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s'ha d'entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

4. LLIURAMENT

FORMES I TERMINIS DE LLIURAMENT

1. En mà i / o per missatgeria.

No hi ha termini de lliurament ja que l'objecte serà lliurat un cop que sigui trobat.

5. FORMES DE PAGAMENT

Posem a la seva disposició aquestes formes de pagament:

a. PayPal

A través de PayPal s'autoritzarà el pagament de la comanda, però no es retirarà cap diners fins que PayPal verifiqui que és correcte. Per a això, serà imprescindible comptar amb compte de PayPal.

OBSERVACIONS

El servei prestat per particulars és totalment gratuït, només si fos necessari utilitzar un sistema de missatgeria per fer-li arribar les pertinences, es cobraria aquest servei extern.

6. ATENCIÓ A EL CLIENT I RECLAMACIONS

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant RECOVERIT el client haurà de dirigir a l'departament d'atenció a client bé al número de telèfon 657711267, o bé a través de l'adreça de correu electrònic info@recoverit.es.

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i d'acord amb l'Art. 14.1 de l'Reglament (UE) 524/2013, l'informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el Castellà.